Samples of English-Dutch translations

To give you an idea of the kind of texts I translate and what my style of translation is, I present below some samples of my translations.

Looking for high-quality, professional Dutch translation services? Get in touch with me to discuss your needs!

Patient advice

Air travel and pregnancy – Will flying harm me or my baby?

If your pregnancy is straightforward, flying is not harmful for you or your baby. There is no evidence that the changes in air pressure and/or the decrease in humidity have a harmful effect on pregnant women and unborn children. In addition, there is no evidence that flying will cause miscarriage, early labour or your waters to break. Anyone who flies is exposed to a slight increase in radiation. Occasional flights are not considered to present a risk.

Vliegen tijdens de zwangerschap – Is vliegen schadelijk voor mij of mijn baby?

Als je zwangerschap zonder problemen verloopt, is vliegen niet schadelijk voor jou of je baby. Er zijn geen aanwijzingen dat luchtdrukveranderingen en/of afname van de luchtvochtigheid een schadelijk effect hebben op zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Er zijn ook geen aanwijzingen dat vliegen miskramen, vroegtijdige weeën of het breken van de vliezen veroorzaakt. Iedereen die vliegt, wordt aan iets meer straling blootgesteld. Bij incidenteel vliegen levert dit geen risico op.

Medical, PIL

What <Invented name> is and what it is used for

<Invented name> contains the active substance macroaggregated human albumin which is a natural protein from human blood.

This medicine is a radiopharmaceutical product for diagnostic use only.

<Invented name> should be radiolabelled with ‘technetium-99m’ and obtained product is used for scintigraphic imaging in adults and children.

Wat is <Fantasienaam> en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

<Fantasienaam> bevat de werkzame stof macro-geaggregeerde humane albumine, een natuurlijk eiwit uit menselijk bloed.

Dit medicijn is een radioactief medicijn dat alleen bedoeld is voor gebruik om een ziekte of aandoening vast te stellen (diagnostisch gebruik).

<Fantasienaam> moet worden vastgemaakt aan een radioactieve stof die ‘technetium-99m’ wordt genoemd. Met het radioactieve medicijn dat daarbij ontstaat, maakt de nucleair-geneeskundige beeldopnames bij volwassenen en kinderen (scintigrafische beeldvorming).

Molecular biology

Complementarity determining regions

Complementarity determining regions (CDRs) are part of the variable chains in immunoglobulins (antibodies) and T cell receptors, generated by B-cells and T-cells respectively, where these molecules bind to their specific antigen. As the most variable parts of the molecules, CDRs are crucial to the diversity of antigen specificities generated by lymphocytes.

Complementariteitsbepalende regio’s

De complementariteitsbepalende regio’s (CDR’s) maken deel uit van de variabele ketens van immunoglobulinen (antilichamen; gemaakt door B-cellen) en T-celreceptoren (gemaakt door T-cellen). Iedere B- of T-cel maakt een eiwitmolecuul dat een specifiek antigeen kan binden. De CDR’s vormen het meest variabele deel van deze antilichamen en T-celreceptoren. Ze zijn onmisbaar voor het genereren van de grote diversiteit aan antigeenbindende moleculen van lymfocyten.

Psychologie, opvoeding

Secure attachment

Optimal development of our relationship system requires secure attachment formed through attunement with our caregivers, especially during the first three years of life. The way an adult responds to a child’s distress determines whether their attachment bond is secure or insecure. Secure attachment requires us to be seen, be soothed and feel safe. A toddler may feel distress due to hunger, not getting what he wants or feeling tired. An attuned adult would respond to this distress in a soothing way. This would promote secure attachment. A lack of attunement means the adult’s response (or failure to respond) offers no relief. This would promote insecure attachment.

Veilige hechting

Een veilige hechting – nodig om op een optimale manier contact met anderen te kunnen maken – ontstaat door een goede afstemming met je verzorgers, met name in de eerste drie levensjaren. Hoe een volwassene reageert op een kind dat overstuur is, bepaalt of het kind zich veilig of onveilig hecht aan hem of haar. Je raakt veilig gehecht als je gezien en getroost wordt en als je je veilig kunt voelen. Er zijn allerlei dingen waardoor een dreumes zich niet fijn voelt. Hij heeft honger, krijgt niet wat hij wil of is moe. Een goed afgestemde volwassene reageert door het kind te troosten. Dat bevordert een veilige hechting. Als de volwassene niet goed is afgestemd op het kind, helpt zijn reactie (of het gebrek daaraan) niet. Uiteindelijk kan dit leiden tot een onveilige hechting.

Find out more? I’d love to hear from you!